444 5 888
KULLANILAN YÖNTEMLER

Kıl Kökü Nakli

Saç ekiminde son yıllarda yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri FUE yöntemidir. FUE ile saç ekimi bir ameliyat olmadığı için ağrı, yara, enfeksiyon, kanama ve yara izi gibi genel ameliyat komplikasyonlarının gelişme olasılığı da çok düşüktür. Hastenemizde 3 çeşit saç ekim yöntemi uygulanmaktadır.

 

FUE (Follicular Unit Extraction)

Kısaca FUE olarak adlandırılan Follicular Unit Extraction, ensenizin üst kısmı ve kulak üstünüzdeki saçlarınızdan yararlanarak cerrahi işlem yapılmadan lokal anestezi altında Micromotor yöntemi ile 1 mm'den biraz küçük Punch'larla tek tek saçlı deriden çıkarılması işlemidir. Bu işlemde kesi yapılmadığı için dikiş atılması gerekmez. Çıkarılan saç kökleri, hücre suyunda bekletilerek saç ekimi başlayana kadar sağlıklı kalmaları sağlanır. Günümüzde; hastalarımızın tercihi doğrultusunda 10 hastamızdan 9'una bu yöntem uygulanmaktadır. FUE yönteminin avantajları, FUT yöntemi yapılan hastalarda görülen deride yara izinin kalmaması, ekimdeki başarı oranının daha yüksek olması ve daha çok saç kökü transferine olanak sağlaması şeklinde sayılabilir.

 

FUT (Follicular Unit Transplant)

FUT yöntemi olarak adlandırdığımız Fullicular Unit Transplant, ensenin üst kısmı olan iki kulak arasındaki alandan lokal anestezi altında cerrahi bir işlemle doku parçası alınmasıdır. Çıkarılan bu parça tekli ve ikili gruplara ayrılır. Ayrılan bu parçalar (greft), lokal anestezi ile açılan kanallara yerleştirilir. Bu bölgede saç alınma işlemi sırasında bir doku kesisi yapıldığı için, estetik dikiş ile kapatmak gerekmektedir.

 

FUT mu,  FUE mi?

Saç ekimi isteği olan hastaların ilk sorduğu sorulardan bir tanesi de FUT mu daha iyidir, yoksa FUE mi? Sanılanın aksine bu iki saç nakil yöntemi birbirindençok da bağımsız olan yöntemler değildir. FUE yöntemi, FUT yönteminin bir adım daha ileri gitmiş şeklidir. FUT (Follicular Unit Transplant) yöntemi kıl foliküllerinin başka bir vücut alanına naklini tarif etmektedir. FUE (Follicular Unit Extraction) ise kıl foliküllerinin saçlı alandan çıkarılmasını tarif etmektedir. FUE yönteminde saçlı alandan mikromotorla tek tek çıkarılan kıl folikülleri (kökleri) işlem sonunda saçsız alana nakil edilir.

 

Klasik saç ekimi işleminde, ense ve iki kulak arası saçlı deriden bir şerit halinde saç bloğu çıkarılmakta ve bu daha sonra 1'li 2'li 3'lü ve hatta daha çok kıl folikülünün olduğu parçalara ayrılır ve vücudun diğer bölgesine nakil edilirdi. Ense saçlı derisinden alınan alan ise dikiş atılarak kapatılırdı. Bu yöntem hem ağrılı hem de saçlı deride dikiş izi bırakması nedeniyle çok uygun olmayan bir yöntemdir. Adlandırılması FUT olarak yapılan bu yöntem, çok tercih edilmemektedir. Modern saç ekimi yönteminde ise kıl folikülü alınması işlemi ense ve iki kulak arkası bölgeden mikromotorla tek tek yapılmaktadır. Alınan alanda açık yara oluşmadığı için dikiş atılması da gerekmemekte ve iz kalması gözlenmemektedir. Çıkarılan kıl folükülleri yine aynı şekilde vücudun diğer bölgesine nakil edilmektedir. Adlandırılması FUE olan bu teknik, üstün sonuçları bakımından hem uzmanlar hem de hastalar tarafından çok daha fazla tercih edilmektedir. Sonuç olarak cerrahi olan yöntem FUT, cerrahi olmayan yöntem FUE şeklinde adlandırılmıştır.

 

BHT (Body Hair Transplant)

BHT; Saç köklerinizi vücudunuzdaki kıllardan yararlanarak tek tek almanıza olanak verir. FUE yöntemi ile aynı anda daha fazla saç teli nakledebilmek amacıyla da yapılmaktadır.