444 5 888
FUT MU, YOKSA FUE Mİ?

Saç ekimi isteği olan hastaların ilk sorduğu sorulardan bir tanesi de FUT mu daha iyidir, yoksa FUE mi? Sanılanın aksine bu iki saç nakil yöntemi birbirindençok da bağımsız olan yöntemler değildir. FUE yöntemi, FUT yönteminin bir adım daha ileri gitmiş şeklidir. FUT (Follicular Unit Transplant) yöntemi kıl foliküllerinin başka bir vücut alanına naklini tarif etmektedir. FUE (Follicular Unit Extraction) ise kıl foliküllerinin saçlı alandan çıkarılmasını tarif etmektedir. FUE yönteminde saçlı alandan mikromotorla tek tek çıkarılan kıl folikülleri (kökleri) işlem sonunda saçsız alana nakil edilir. Klasik saç ekimi işleminde, ense ve iki kulak arası saçlı deriden bir şerit halinde saç bloğu çıkarılmakta ve bu daha sonra 1'li 2'li 3'lü ve hatta daha çok kıl folikülünün olduğu parçalara ayrılır ve vücudun diğer bölgesine nakil edilirdi. Ense saçlı derisinden alınan alan ise dikiş atılarak kapatılırdı. Bu yöntem hem ağrılı hem de saçlı deride dikiş izi bırakması nedeniyle çok uygun olmayan bir yöntemdir. Adlandırılması FUT olarak yapılan bu yöntem, çok tercih edilmemektedir. Modern saç ekimi yönteminde ise kıl folikülü alınması işlemi ense ve iki kulak arkası bölgeden mikromotorla tek tek yapılmaktadır. Alınan alanda açık yara oluşmadığı için dikiş atılması da gerekmemekte ve iz kalması gözlenmemektedir. Çıkarılan kıl folükülleri yine aynı şekilde vücudun diğer bölgesine nakil edilmektedir. Adlandırılması FUE olan bu teknik, üstün sonuçları bakımından hem uzmanlar hem de hastalar tarafından çok daha fazla tercih edilmektedir. Sonuç olarak cerrahi olan yöntem FUT, cerrahi olmayan yöntem FUE şeklinde adlandırılmıştır.